تمرینات غیر هوازی (آنِروبیک ) جایگاه خودش را در سلامت دارد.تمرینات با وزنه ، رکن اصلی تمرینات غیرهوازی است ، که البته به جای حرکات دائمی و مداوم مصرف انرژی کمتری را طلب می کند.
عضلات در تمرینات غیر هوازی خیلی زیاد اکسیژن دریافت نمی کنند : عکس العمل آن ها بدین صورت است که بیشتر از آن که چربی بسوزانند گلیکوژن (قند حاصله از کربوهیدرات ها ) را می سوزانند .
مهم است که در کنار تمرینات ایروبیک (هوازی)، تمرینات غیرهوازی هم انجام شود. زیرا به ساختن بافت عضلانی و افزایش مقدارنیروی لازم جهت سوخت و ساز بدن شما کمک می کند و باعث سوزاندن بیشتر کالری بدن شما می شود حتی زمانی که در حالت استراحت هستید.
فایده اصلی تمرینات با وزنه و دیگر تمرینات کاهش وزن این است که نه تنها ماهیچه های شما را قوی می کند که این باعث می شودماهیچه ها کمترصدمه بخورند ، بلکه استخوان های شما را نیز قوی میکند که بسیار برای بزرگسالان مفید است .در حقیقت بسیاری از باشگاههای ورزشی (سلامتی) و سازمان های مربوط به بزرگسالان تمرینات با وزنه را به آن ها آموزش می دهند تا بدین وسیله به آن ها کمک کنند تا ماهیچه هایشان قوی و استخوان هایشان محکم شود که این کار باعث جلوگیری از بیماری پوکی استخوان می شود .

منبع: سایت باشگاه آیكیدو و ایروبیك تهران بهورز